Minőség – hatékonyság - menedzsment

Olyan támogató környezet kialakítására törekszünk, ahol a résztvevők azonosulni tudnak a közös célokkal, elkötelezettek, felelősséget éreznek a rájuk bízott feladatok megvalósításáért.

  • Vevőközpontúság
  • Vezetés elkötelezettsége
  • Munkatársak aktív közreműködése
  • Folyamatszemlélet
  • Rendszerszemlélet
  • Folyamatos fejlesztés
  • Tényeken alapuló döntéshozatal
  • Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a beszállítókkal

Menedzsment rendszerek

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001