Minőség – hatékonyság - menedzsment

Olyan támogató környezet kialakítására törekszünk, ahol a résztvevők azonosulni tudnak a közös célokkal, elkötelezettek, felelősséget éreznek a rájuk bízott feladatok megvalósításáért.

 • Vevőközpontúság
 • Vezetés elkötelezettsége
 • Munkatársak aktív közreműködése
 • Folyamatszemlélet
 • Rendszerszemlélet
 • Folyamatos fejlesztés
 • Tényeken alapuló döntéshozatal
 • Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a beszállítókkal

 

A VIDEOTON Holding ZRt.  működése során kiemelt figyelmet fordít az energiahatékonysági és környezetvédelmi szempontok figyelembe vételére, folyamatosan nyomon követi az energiahatékonysági fejlesztéseket, azok energia felhasználásra gyakorolt hatását.

Tevékenységét a jogszabálynak megfelelően (122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet) 7/A§ ) energetikai szakreferensi támogatás mellett végzi.

Vállalatunk 2021. évben végrehajtott energiahatékonysági fejlesztései és azok energiahatékonysági, környezetvédelmi eredménye:

Telephelyi térvilágítás korszerűsítése (2021)

A székesfehérvári Ipari Park területén közel 400 db lámpatest biztosítja a telephelyi úthálózat megvilágítását.

A régi (95%-ban Na-gőz ) lámpák cseréjét a Videoton Holding Zrt. öt éves periódusban, tervezetten hajtja végre, modern, energiatakarékos LED lámpatestekre, évente 75-85 db lámpatest cseréjével.

Az első két periódusban (2020. és 2021. évben) eddig összesen 167 db lámpatest cseréje történt meg, a harmadik periódusban (2022. év) újabb 81 db lámpatest cseréjét végezzük el.

A korszerűsítés eredményeként:

 • a térvilágítás energiahatékonysága javul,
 • az úthálózat megvilágítása szintén javul, mely a közlekedés-  és vagyonbiztonság szintjének további javulását eredményezi.

A korszerű LED lámpatestek alkalmazásával 2021-ben elért eredmények:

 • villamos energia megtakarítás: ~ 18 MWh/év (85 db lámpatest cseréjével)
 • világítás karbon lábnyomának csökkentése: ~ 6,64 tonna CO2/év
 • az épített környezet jobb megvilágítása, arculati kép javul

Épületek nyílászáróinak cseréje (2021)

A székesfehérvári Ipari Parkban lévő épületállomány energetikai korszerűsítése folyamatos tevékenység. Az elmúlt években az épületek szinte mindegyike korszerűsítésre került. A régi, fa nyílászárók helyett korszerű, műanyag nyílászárók kerültek beépítésre, illetőleg az épületek határoló falainak hőszigetelése is több épület esetében megvalósult.

2021-ben a 89. épület (Vagyonvédelem épülete) összes nyílászárója (26 db) és a 95. sz. épület (Orvosi Rendelő) összes nyílászárója (69 db) került kicserélésre korszerű, háromrétegű üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárókra.

A korszerű nyílászárók beépítésével 2021-ben elért eredmények:

 • hőenergia megtakarítás: ~ 108 GJ/év
 • épületfűtés karbon lábnyomának csökkentése: ~0,87 tonna CO2/év
 • az épített környezet külalakja, arculati kép javul

A fentieken felül a Videoton Holding ZRt. 10 db további energiahatékonysági korszerűsítést hajtott végre – épületszigetelés, világításkorszerűsítés, technológiai berendezések cseréje, a hozzá tartozó telephelyeken.

Székesfehérvár, 2022. május 31.

Menedzsment rendszerek

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001